Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školy, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK získali licenciu na realizáciu prestížneho medzinárodného programu The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

 

logo

V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Základnou filozofiou programu je viera, že každý  mladý človek má potenciál byť úspešný.  Pomáha zdolávať výzvy a  plniť sny a ambície. Študent zaradený do programu si sám nastavuje svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť v oblasti vzdelávania, športu, dobrovoľníctva... Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Dlhodobým výsledkom programu je prispenie k spoločnosti s lepšími podmienkami na život v oblastiach ako zamestnateľnosť, zdravie, verejné blaho a vzdelávanie.
Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org
V tomto školskom roku 2015/2016 dostali možnosť zapojiť sa do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Kritéria zatiaľ splnili tieto školy:


- Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava.
http://www.fajnorka.sk/new/?option=com_content&view=article&id=274:medzinarodna-cena-vojvodu-z-edinburghu

Licence Certificate SPŠ strojnícka

- Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

- Gymnázium, Ulica 1 mája 8,  Malacky
http://gymal.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=4

Súvisiace dokumenty