Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školy z Vyšehradskej štvorky prekonávajú spoločné stereotypy

 Prekonať spoločné stereotypy zakorenené v jednotlivých krajinách Vyšehradskej štvorky ale aj nadviazať medzinárodnú spoluprácu je cieľom projektu Let’s break our national stereotypes. Do projektu je zapojená Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja, a ktorá až do piatka hostí študentov z Poľska, Českej republiky a Maďarska.

 
„Cieľom projektu je oboznámiť sa s jednotlivými krajinami a ich národnými stereotypmi. Študenti majú možnosť odprezentovať svoju krajinu a tiež poukázať na spoločné a odlišné kulturologické znaky. Každá krajina má totiž svoje tradície a obyčaje, životný štýl aj spôsob vzdelávania,“ povedal počas slávnostného otvorenia podpredseda Bratislavského kraja Martin Zaťovič. A tiež dodal, aj v bratislavskom regióne je čo spoznávať a obdivovať.
 
Projekt je rozdelený na tri časti. Prvá časť bola venovaná seminárom, na ktorých študenti odprezentovali osobitosti svojej krajiny. Druhá časť je zameraná na šesťdňový výmenný pobyt v krajinách Vyšehradu. Pre študentov zapojených do projektu je v budovách Školy pre mimoriadne nadané deti na Skalickej a Teplickej pripravený bohatý program, budú spoznávať Bratislavský kraj, spoločne sa vzdelávať, športovať, variť slovenské jedlá ale aj sa učiť slovenské ľudové tance. V rámci tretej časti si projekt spoločne vyhodnotia. Za Českú republiku sa projektu účastní Letohradské soukromé gymnasium, za Maďarsko Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium a za Poľsko Gimnazjum Nr 10 im. Janusza Kusocińskiego z Kaliszu. Projekt je spolufinancovaný okrem príspevkov jednotlivých škôl Medzinárodným vyšehradským fondom – malé granty (International Visegrad Fund Small Grant).
 
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium je výberovou všeobecno-vzdelávacou školou, ktorá sa od roku 1993 špecializuje na vzdelávanie mimoriadne nadaných detí v intelektovej oblasti a je zameraná na rozvíjanie nadpriemerného nadania formou alternatívneho vzdelávacieho Programu APROGEN autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.. Ako jediná vzdelávacia inštitúcia pre nadané deti na Slovensku ponúka nadštandardné vzdelávanie nadaných od ich identifikácie, diagnostiky a nástupu do prvého ročníka až po maturitnú skúšku. Program APROGEN je komplexný kontinuálny vzdelávací program, ktorý zabezpečuje starostlivosť o nadaných žiakov od 5. – 6. do 18. – 19. rokov. V aktuálnom školskom roku je zapísaných 644 žiakov.