Blindfriendly  21. 4. 2019 | Meniny má Ervín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Skúšobná prevádzka električiek na Štúrovej povolená

 Bratislavský samosprávny kraj dnes rozhodol o povolení dočasnej skúšobnej prevádzky na Nosný systém MHD v Bratislave, Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v ucelenej časti UC 10 Staré mesto. Prvé električky by tak po Štúrovej mohli prejsť v prvej polovici júna.

 
„Bratislavská župa vydala rozhodnutie o skúšobnej prevádzke do dvadsiatich štyroch hodín od doručenia posledného dokladu z Dráhového úradu SR. Pri dodržaní všetkých zákonných lehôt by sa prvé električky mohli na Štúrovej objaviť v prvej polovici júna a vrátiť tak na Šafárikovo námestie a Štúrovu ulicu život, na ktorý sú ich obyvatelia zvyknutí,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Stavebník, teda Hlavné mesto SR Bratislava, podal dňa 19.1.2016 návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia so skúšobnou prevádzkou na Nosný systém MHD v Bratislave, Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v ucelenej časti UC 10 Staré mesto. Konanie s miestnym zisťovaním bolo stanovené na deň 2.3.2016 a posledný doklad bol bratislavskej župe, ako špeciálnemu stavebnému úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh, doručený 9. mája.
Rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bude opätovne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli BSK, taktiež na úradných tabuliach Hlavného mesta SR a MČ Bratislava – Staré Mesto po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia verejnej vyhlášky. Ďalších 15 dní majú dotknuté strany možnosť na podanie odvolania. Až potom je možné na rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdiť právoplatnosť a  je možné začať skúšobnú prevádzku už v prvej polovici júna. Rozhodnutie na povolenie skúšobnej prevádzky bolo vydané do 31.10.2016.