Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Benefičný koncert pre Rozsutec v Lamači s Darinkou Laščiakovou

 Pracovníci a klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia podporovaného bývania Rozsutec usporiadali 14.12.2012 Adventný benefičný koncert. Konal sa v bratislavskej mestskej časti Lamač, kde sídli aj Domov sociálnych služieb Rozsutec.

 
Koncert otvoril starosta Mestskej časti Lamač a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Peter Šramko. Program koncertu tvorili vystúpenia klientov DSS Rozsutec, žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa a predvianočnú atmosféru večera dotvorila známa legenda slovenských ľudových piesní p. Darinka Laščiaková. Klienti DSS Rozsutec ukázali miestnej komunite svoj talent pri tanci, prednese a speve, žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa vzbudili potlesk svojím umeleckým elánom a miestna komunita podporila koncert svojou účasťou a príspevkami. Vyzbierané finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie potrebných aktivít, ktoré svojim klientom DSS Rozsutec teraz môže ponúknuť.    
 
Koncert bol pre známych a priateľov z komunity Lamač, klientov i zamestnancov Rozsutca, priateľov i príbuzných klientov milou príležitosťou na stretnutie, uvažovanie i zastavenie sa pred Vianocami a zároveň poďakovaním Miestnej časti Lamač, priateľom a známym z Lamača za sprevádzanie a priazeň v uplynulom roku.