Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva 2015 - NADOBRO

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva (ďalej len „BTD“) organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a prebiehalo v dňoch 28. 9. – 3. 10. 2015. Myšlienku dobrovoľníctva sa rozhodlo podporiť aj naše zariadenie zapojením sa do všetkých 3 etáp BTD.

 
V prvej etape sme zorganizovali pre dobrovoľníkov aktivitu „indi“ miestnosť, do ktorej sa zapojilo celkom 8 dobrovoľníkov, ktorí pracovali na zrode miestnosti určenej na individuálnu prácu s našimi prijímateľmi sociálnej služby. Dobrovoľníci v rôznej miere a rôznymi činnosťami napĺňali naše očakávania, ako napr. maľovanie stien, šmirgľovanie a lakovanie nábytku, fotografovanie a pod. Po drobných „doladeniach“ sa naši prijímatelia i zamestnanci môžu tešiť z novej miestnosti určenej zmysluplnej individuálnej práci.
            Druhá etapa prebiehala v duchu 33. výročia nášho zariadenia, ktoré sme oslávili v Dome kultúry Dúbravka. Naši zamestnanci spojili sily a skreovali kultúrny večer pozostávajúci z dvoch umeleckých zážitkov – vernisáže a divadelného predstavenia. Hlavnú rolu v oboch kultúrnych aktivitách hrali naši prijímatelia - klienti. Vernisáž tvorila finále projektu „Úsmev Mony Lízy“, ktorý financovala Nadácia VÚB. Hlavnou myšlienkou projektu bola podpora výtvarného umenia u ľudí s poruchami autistického spektra a ľudí s mentálnym postihnutím. Po vernisáži kultúrny večer pokračoval, a to predstavením autorskej divadelnej hry Divadla KAMKO, „JA NO“. Hercom sa na javisku podarilo predviesť výnimočné predstavenie s hlbokou myšlienkou, výbornými hereckými výkonmi, podmanivou tieňohrou a impozantnou hudbou. Aplauz si vyslúžil aj špeciálny hosť večera  – Miroslav Kasprzyk so svojou MIM SHOW, ktorou zabával divákov naturalistickými etudami obrazov bežného života.
            Týždeň dobrovoľníctva sme zakončili prezentáciou nášho zariadenia a rôznych výrobkov z produkcie našich prijímateľov, na Trhu dobrovoľníctva, ktorý sa konal v sobotu 3. októbra 2015 v Starej Tržnici v Bratislave. V rámci trhu dobrovoľníctva prebiehali dve zaujímavé diskusie: „Dobrovoľníci verzus/a samospráva“, ktorej hosťami boli Dušan Pekár, starosta mestskej časti Ružinov, Matúš Čupka - Zelená Hliadka a Jakub Kmeť - Inštitút SGI, odkazprestarostu.sk a diskusia „Dobrovoľníci v ľudsky náročných situáciách - prečo to niekde ide a inde nie?, s hosťami: Vlasta Ležovičová - Petržalský domov seniorov, Lucia Svobodová – Hestia n.o. a Alžbeta Frimmerová - DS Vŕba/ BDC.
            Týmto ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru za zorganizovanie BTD, prijímateľom a zamestnancom nášho zariadenia za aktívnu podporu počas BTD, všetkým podporovateľom a priateľom „Matulayovcov“ a v neposlednom rade všetkým dobrovoľníkom, ktorí darovali to najvzácnejšie – seba a svoj čas.