Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ďakovný list Miroslava Kurica, riaditeľa DSS pre deti a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava


 

Pozitívne zmeny v DSS a RS Rosa

Od roku 1994 sa vedenie nášho zariadenia sociálnych služieb dožadovalo opravy striech na historických budovách C a D, v ktorých sú okrem miestností pre klientov aj triedy teoretického vyučovania a odborného výcviku Odborného učilišťa pre žiakov s kombinovaným postihnutím (žiaci sú zároveň aj klientmi DSS a RS Rosa). Žiaľ, až do minulého roka bolo naše úsilie z rôznych dôvodov neúspešné.
Situácia sa zmenila po nástupe pána Pavla Freša do funkcie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Po roku bola rekonštrukcia striech projektovo pripravená a v lete roku 2011 zrealizovaná k spokojnosti všetkých, ktorým leží na srdci prítomnosť, ale aj budúcnosť Rosy.
Za tento počin tlmočím úprimné poďakovanie pánu predsedovi, a to aj od vedenia Odborného učilišťa, predsedníčky rady školy pani Mgr. Andrey Domorákovej, žiakov školy, rodičov, zamestnancov. Od leta 2011 už nezateká do tried, učební, kabinetov.
Viac rokov sme žiadali výmenu drevených okien v budove E. Ich zlý technický stav bol príčinou trvalého prievanu na jej štyroch poschodiach, kde bolo a stále aj je ubytovaných 115 klientov. Prievan spôsoboval časté ochorenia nosovokrčné, horných dýchacích ciest a bolesti hlavy klientov aj personálu.
V rokoch 2010 a 2011 boli postupne vymenené nefunkčné drevené okná v priestoroch budovy E, obývaných klientmi so zdravotným znevýhodnením.
Za dva uplynulé roky tak došlo k výraznej zmene kvality života našich klientov aj podmienok pre prípravu žiakov Odborného učilišťa, v ktorom sa pripravuje na výkon profesie v oblasti služieb skoro dvesto žiakov.
Dovoľte mi, aby som sa za tieto pozitívne zmeny v Rose poďakoval pánu predsedovi, riaditeľovi úradu BSK a zamestnancom odboru sociálnych vecí.

S úctou a vďakou

Miroslav Kuric
riaditeľ
DSS pre deti a RS ROSA