Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

DEŇ KRIVÝCH ZRKADIEL 2010

Dňa 12. júna 2010 vás pozývame na podujatie "Deň krivých zrkadiel", ktoré sa koná pod záštitou starostu MČ Bratislava Staré Mesto Andreja Petreka.

 
Pohľad do zrkadla nás niekedy prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu i od zrkadla. Dôležité je uvedomiť si, že náš výzor nehovorí nič o tom, akí naozaj sme. To, na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri každého človeka. Ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú inak. Neznamená to však, že sú horší, ako väčšina z nás. Stačí zmeniť uhol pohľadu a uvedomiť si, že tie najhodnotnejšie veci v nás sú voľným okom neviditeľné. Dajú sa len cítiť. Musíme však chcieť. Cieľom celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči občanom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim. Každý z nás môže byť staviteľom mostov, ktoré spájajú ľudí a vytvárajú cesty k novým cieľom.
 
Zároveň štartujeme KAMPAŇ za dôstojný život
ľudí s mentálnym postihnutím
 
 SME TAKÍ ISTÍ AKO VY. CHCEME ŽIŤ S VAMI!
 
Reagujeme na reálnu situáciu a podmienky, v ktorých ľudia s mentálnym postihnutím na Slovensku žijú. Aj keď majoritná spoločnosť žije v predstave, že o všetkých ľudí so zdravotným znevýhodnením je dostatočne postarané a majú všetko, čo potrebujú, nie je to tak. Mnohé riešenia, ktoré spoločnosť vo všeobecnosti považuje za vhodné pre riešenie problémov ľudí s mentálnym postihnutím, nie sú tie najvhodnejšie a, v mnohých prípadoch, ide o riešenia najjednoduchšie pre spoločnosť, prípadne pre zodpovedné orgány a inštitúcie. Ľudia s mentálnym postihnutím nemajú ani zďaleka porovnateľné šance vzdelávať sa, získať zamestnanie, zmysluplne tráviť svoj voľný čas ako majoritná spoločnosť.
Kampaň bude zameraná na zvyšovanie vnímavosti spoločnosti voči problematike mentálneho postihnutia.Chceme ňou zviditeľniť život ľudí s mentálnym postihnutím, pozitívne ich medializovať a odstraňovať bariéry z ich životov.
 
Máme nesmiernu radosť z toho, že práve tento rok, keď naše združenie slávi 30. výročie svojho vzniku, Slovenská republika ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý považujeme za významný nástroj na zmenu v životoch ľudí s mentálnym postihnutím. Veríme, že sa nám podarí iniciovať viacero pozitívnych zmien a že medializácia umožní naštartovať nové vzdelávacie a sociálne aktivity a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodičov. Za kľúčové úlohy považujeme iniciovanie opatrovníckej reformy a naštartovanie systému celoživotného vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.
 
A čo sa bude diať?
V Bratislave12. júna 2010 od 10 hod. na Hviezdoslavovom námestí vystúpia deti i dospelí umelci s mentálnym postihnutím, zároveň spolu s dobrovoľníkmi budú rozdávať propagačné letáčiky a zrkadielka.
Od 17 hod. vo foyer Divadla Aréna v Petržalke svojeoriginálne výrobky ponúknu zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia. Od 18.30 hod. na benefičnom koncerte vystúpi skupina Gladiátor a zaspieva Jana Kirschner.
 
Zároveň sa uskutočnia konať rôzne akcie v Malackách, Trnave, Nových Zámkoch, Nitre, Komárne, Trenčíne, Partizánskom, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Prešove, Stropkove, Gelnici a Košiciach.
Od 1.6.2010 do 31.10.2010 sazrealizuje verejná finančná zbierkaMV-SVS-233004-2010/08654 zo dňa 15.4.2010. Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte č. 2044883553/0200. , povolená MV SR č.
 
Ďalšou akciou kampane bude v septembri celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác Výtvarný salón ZPMP, ktorá už 15 rokov prináša ľuďom s mentálnym postihnutím možnosť prezentovať ich talent a kreativitu s akou stvárňujú svoj svet. Vybrané práce sa vystavia od 10. 9. do 26. 9. 2010 v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Do výtvarného salóna sa zapájajú domovy sociálnych služieb, špeciálne základné školy a jednotlivci z celého Slovenska.
Kampaň sa zavŕši celoslovenským seminárom s medzinárodnou účasťou, ktorým zároveň vyvrcholí projekt Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím.
 
Srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle: príďte sa zabaviť a podporte ľudí s mentálnym postihnutím zaslaním sms v hodnote 1€ v tvare DMS (medzera) ZRKADLO na číslo 877.
Výťažok zbierky bude použitý na realizáciu celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím a na sociálnu rehabilitáciu.
 
Partneri kampane sú: Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Dalkia, Istropolitana Ogilvy, Bratislavský samosprávny kraj, MČ Staré mesto Bratislava, Koh-I-Noor.
Mediálni partneri: Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Rádio VIVA, TV Bratislava, TV Karpaty, TV Komárno, TV Trnava, TV región Košice, Zoznam.sk.
 
Kontaktné osoby:
Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, 0905 652 110, kuknuta@gmail.com
Mgr. Iveta Mišová, 0905 709 557, 02 63814987, misova@zpmpvsr.sk
Bc. Miroslava Vávrová, 0902 208 490, mirka@zpmpvsr.sk

Súvisiace dokumenty