Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hasiči a záchranári v Rozsutci

 Tohoročný Pestrý deň 14. júna 2012 bol nielen pestrý, ale aj slnečný, pokojný a pre súťažiacich klientov z deviatich DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja aj radostný.

 
Za krásneho slnečného počasia na Partizánsku lúku vyšli športuchtiví klienti z DSS prof. Karola Matulaya, DSS Kampino, DSS a ZpS Rača, DSS a ZPS Stupava, DSS Integra, DSS Javorinská, DSS Plavecké Podhradie a samozrejme organizátori DSS a ZPB Rozsutec, aby zápolili o najvyššiu cenu v športovo – vedomostnom zápolení pri podávaní prvej pomoci, v orientácii v teréne, v požiarnej ochrane, v spoznávaní prírody a v hode granátom. Inštruovali ich mladí záchranári z Červeného kríža, šikovní hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka so svojím veliteľom Matejom Filípkom a lesní technici z Mestských lesov spolu na čele so svojím riaditeľom Ing. Vladimírom Kutkom. Po absolvovaní všetkých súťaží, chutných chlebíkoch a liečivých nápojoch od PharmDr. Melindy Potockej športovcov peknými medailami dekorovali riaditeľka Odboru sociálnych vecí Mgr. Michaela Šopová a starosta Mestskej časti Lamač a poslanec BSK v jednej osobe Ing. Peter Šramko.
 
Ľudia s postihnutím z viacerých domovov sociálnych služieb Bratislavského kraja mali na Partizánskej lúke príležitosť osvedčiť si v praxi svoje zručnosti, nové sa mohli naučiť a okrem toho mali šancu vidieť, spoznať a na vlastnej koži zažiť prácu s ozajstnými záchranármi z Červeného kríža, spolupracovať so skutočnými hasičmi a naučiť sa poznávať flóru a faunu s lesnými technikmi z Mestských lesov. Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, ktorí venovali svoju ochotu, nápady a čas, aby sa  spolu s tichými, nenápadnými, ale nápaditými a klientom odovzdanými mladými  kolegami z DSS a ZPB Rozsutec postarali o hladkú a bezproblémovú organizáciu Pestrého dňa. Pani Olympia z DSS Rača pri rozlúčke organizátorom povedala, že takúto dobrú akciu ona nikdy nevynechá. Nevynechala.
 
Magdalena Mihaliková
DSS a ZPB Rozsutec