Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hranice a spolupráca na pracovisku

Sú hranice na pracovisku naozaj potrebné? Vieme, aké hranice chceme? Je dobrá spolupráca na pracovisku dôležitá? Odpovede na tieto otázky sme dostali na interaktívnom workshope „Hranice a spolupráca na pracovisku“, ktorý viedol v DSS Rozsutec skúsený lektor Mgr. Vladimír Hambálek. Workshopu sa zúčastnili pracovníci DSS Rozsutec a pracovníčka DSS Javorinská.

 

Účastníci workshopu si na tomto workshope overili, že hranice si dokážeme stanoviť len vtedy, ak sme s nimi stotožnení, a sme vnútorne v pohode. Ak chceme mať na pracovisku zdravé vzťahy, musíme mať aj zdravé hranice. Hranice by nemali byť nemenné, mali by sa formovať spoločne a predovšetkým vzájomne dohodnúť. Je dôležité nastaviť si určité hranice a udržiavať ich. Správne nastavenými hranicami je možné obmedziť konflikty medzi organizáciou a zamestnancom, medzi zamestnancami navzájom i klientmi a zamestnancami a tým prispieť k spolupracujúcej atmosfére na pracovisku.
Mgr. Hambálek uviedol, že jedným zo základných pilierov fungujúcej spolupráce a veľmi dôležitým prvkom na pracovisku je zvládnutie rovnováhy DÁVAM organizácii a DOSTÁVAM od organizácie. Významným faktorom je vedieť čo očakávame, aké sú naše potreby, a čo očakáva organizácia od nás, aké má nároky a požiadavky, aby mohol zamestnanec efektívne využiť svoj potenciál, svoje vedomosti a zručnosti. Účelom bolo modelovať konfliktné situácie na pracovisku a nájsť vhodný spôsob na ich riešenie. Cieľom workshopu bolo naučiť sa si správne nastaviť hranice, zvládať konfliktné situácie na pracovisku a nájsť adekvátne riešenia.

Mgr. Roland Kocmál
vedúci Útvaru sociálnych a zdravotných služieb DSS Rozsutec