Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách

Domov sociálnych služieb Rozsutec zorganizoval kurz Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách ktorý sa konal v dňoch 19.-20.2.2019 v priestoroch Centra rodiny, Bazovského 6, Bratislava – Dúbravka. Lektorom kurzu bol Mgr. Adam Kurilla – psychológ a psychoterapeut s viacročnou praxou. Kurz bol určený profesionálom pôsobiacim v oblasti pomáhajúcich profesií, najmä sociálnym pracovníkom, opatrovateľom, ošetrovateľom, zdravotným sestrám. Zúčastnili sa ho pracovníci z DSS Gaudeamus, DSS Rača, DSS Kampino, DSS Báhoň, DSS Javorinská, DSSPKM a samozrejme, najviac pracovníkov bolo z DSS Rozsutec. Kurz otvoril pán vicežupan Mgr. Mikuláš Krippel, PhD a kurzu sa aktívne zúčastnila aj poslankyňa BSK Mgr. Lívia Poláchová.

 

Existencia hraníc je predpokladom že si pracovník aj klient zachovajú svoju autonómiu, budú vystupovať ako dve samostatné osoby. Na kurze bol kladený dôraz na hranice vzťahu klienta a pomáhajúceho profesionála a preto sme sa venovali úlohe hraníc vo vzťahu, prekročeniu a porušeniu týchto hraníc, etickému kódexu, dodržiavaniu stanovených hraníc, ich ohrozeniu kým a kedy a ich ochrane. Počas kurzu sme získali ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijeme vo svojej práci s klientmi v zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskom kraji. 


Mgr. Roland Kocmál, vedúci ÚSZS
DSS Rozsutec