Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hydrocentru na Mohrohájskej pomôže operné predstavenie organizované Rotariánmi

Medzihraničná spolupráca Rotary klubov prinesie podporu zariadeniu komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. 13. apríla 2013 sa v historickej budove Slovenského národného divadla uskutočnilo operné predstavenie Don Giovanni, pričom výťažok zo vstupného bude venovaný zaradeniu GAUDEAMUS na Mokrohájskej ulici za účelom zveľadenia unikátneho hydrocentra.

 
BRATISLAVA (11.apríl 2013) - Medzinárodná organizácia Rotary International sa dlhodobo a systematicky venuje podpore charitatívnych projektov na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Tento krát sa pre dobrú vec rozhodli spojiť svoje sily 2 kluby – Rotary Club Bratislava International zo Slovenska a Rotary Club Korneuburg z Rakúska.
 
Predstavenie Don Giovanni , ktoré sa konalo dňa 13. 4. 2013, v réžii Jozefa Bednárika, bolo z väčšej časti rezervované pre členov, priateľov a podporovateľov RC a tohto benefičného cieľa. Medzi prítomnými boli aj klienti zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus a ďalších organizácii, ktoré sú alebo boli podporované RC. Výťažok získaný z predaja vstupného od členov, priateľov a podporovateľov RC bude použitý na zveľadenia hydrocentra v zariadení Gaudeamus na Mokrohájskej ulici. Konkrétne sa bude jednať o financovanie prepojenia dvoch bazénov sklenenou konštrukciou (zastrešenie terasy, určenou na vybudovanie recepcie, priestorov na odkladanie invalidných vozíkov, čakárne pre rodičov sprevádzajúcich rehabilitujúce a trénujúce deti a klientov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK).
 
Podľa riaditeľa zariadenia sociálnych služieb Gaudeamus ZKR, Mokrohájska 3, PhDr. Štefana Tvarožka je projekt vytvorenia oddychovej zóny pre integráciu ľudí so znevýhodnením pri komplexnom centre komunitnej rehabilitácie Gaudeamus veľmi múdrym rozhodnutím Rotary klubu Bratislava International a Rotary Club Kornenburg. „Múdrym rozhodnutím preto, že podporuje komunity ako celok - občanov so špeciálnymi potrebami spolu a ostatnou verejnosťou,“ dodáva PhDr. Tvarožek.
 
Zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb Gaudeamus ZKR na Mokrohájskej ulici je Bratislavský samosprávny kraj a v súčasnosti má v prevádzke rehabilitačné stredisko a Domov sociálnych služieb. Cieľom projektu Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava je zvýšenie kvality života občanov dobudovaním komplexného centra hydroterapie v meste Bratislava v rámci existujúceho centra komplexných sociálnych služieb. Dôležitou úlohou hydrocentra je pomôcť k návratu klienta do domáceho prostredia. Ide o snahu vytvoriť podmienky pre kvalitné a efektívne poskytovanie sociálnych služiebi a zvýšenie úrovne života klientov so špeciálnymi potrebami rozvojom vlastných schopností - telesných a duševných.
 
Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre sociálnu integráciu ťažko mentálne postihnutých s kombinovaným telesným postihnutím. Tento cieľ a súvisiace aktivity majú na území mesta Bratislava charakter pilotného projektu.