Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pestrý deň pre klientov DSS Bratislavského kraja

 Pestrým dňom nazvali tohtoročný 1. jún na Partizánskej lúke Mária Pavlínová z Domova sociálnych služieb Rozsutec a Juraj Šterbatý z občianskeho združenia Dowina zaujímavý deň súťaží, poznávania prírody, ľudí, i samého seba, ktorý v spolupráci s kolegami a sponzormi darovali ľudom s postihnutím z Bratislavy a okolia.

 

Veľká vďaka a radosť z vydarenej akcie patrí dobrým ľudom za všetky nápady, iniciatívu, vynaliezavosť, čas, sponzorské dary a najmä ochotné ruky pracovníkov DSS Rozsutec a kolegov - sponzorov, ktoré venovali klientom viacerých Domovov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja deň získania nových vedomostí, hravého učenia a vzájomnej radosti zo stretnutia s kamarátmi i novými ľuďmi. Aj keď obavy z počasia v daždivom období uprostred lesa boli odôvodnené, nakoniec sa kvapkám nepodarilo pokaziť radosť a chuť ľudí s postihnutím súťažiť, premôcť sám seba a vyhrať. Otvorenie Pestrého dňa poctili svojou prítomnosťou poslanec zastupiteľstva BSK Ing. Peter Šramko, Mgr. Marica Šiková a PhDr. Jana Matulová z Bratislavského samosprávneho kraja. Klienti z Domovov sociálnych služieb súťažili s asistenciou Slovenského červeného kríža v prvej pomoci, s pomocou hlavného inžiniera Mestských lesov v poznávaní prírody na Náučnom chodníku, v orientácii svetových strán s buzolou, s členmi dobrovoľného Hasičského zboru z Dúbravky v striekaní vodou z džberovky a v hode granátom na cieľ. V jednotlivých disciplínach súťažili štvorčlenné družstvá z DSS prof. Karola Matulaya z Lipského ul. z Dúbravky, DSS Javorinská, DSS Rozsutec z Lamača, klienti z DSS Senec v sprievode riaditeľky Dr. Renaty Balážovej a klienti DSS Plavecké Podhradie. Všetci súťažiaci mali pozoruhodnú chuť vyhrať a nazbierať čo najviac bodov, čo sa im nakoniec aj podarilo. Odmenou im bol nielen chutný guláš, ale aj ceny, ktoré dostali v praktických plátených taškách s nápisom Pestrý deň.

Tak ako boli občania s postihnutím potešení z úspešného prekonania samého seba, s takou radosťou a vďačnosťou organizátori prijali nezištnú a ochotnú pomoc Ing. Juraja Šterbatého a Michala Poláka z OZ Dowina, nápady a pomoc pri organizácii Ing. Patricka Luttera, prednostu Obvodného životného prostredia, ktorý bol zároveň odborným garantom podujatia a chuť i ozajstnú pomoc od riaditeľa Mestských lesov Ing. Vladimíra Kutku a jeho lesných inžinierov Ing. Pivku a Ing. Ivičiča. Organizátori sú vďační spoločnosti Livonec za pekné ceny, z ktorých sa vďaka nim mohli súťažiaci tešiť aj doma, ale i za hasiace prístroje, techniku a pomoc Ing. Homolu pri súťažiach. Pán Filípek z Hasičského zboru Dúbravka zabezpečil dvoch mladých dobrovoľných členov svojho zboru, ktorí mali okrem taktu a empatie i chuť pomôcť svojim rovesníkom s postihnutím a vnímať ich ako seberovných, čím v praxi predviedli najlepší príklad integrácie. Mestský úrad z Lamača na čele so starostkou Mgr. Oľgou Keltošovou zapožičal stany, ktoré súťažiacim preukázali neoceniteľnú službu v sychravom daždivom počasí. O dobrú náladu a spev sa vďaka svojmu talentu a šarmu postaral p. Ján Greguš, o zdravotnícku inštruktáž s praktickou ukážkou zásahu mladí kolegovia p. Kročilovej zo Slovenského červeného kríža z Miletičovej ul. Záver podujatia spestrili hasiči ukážkami hasenia ohňa, v ktorom im úspešne pomáhal začínajúci dážď. Ani kvapky však neodradili mladú canisterapeutku Máriu Janočkovú, ktorá s cvičeným psíkom Phoebe predviedla klientom excelentné kúsky poslušnosti, hravosti a vernosti jej krásneho psíka.

Prajeme i vám, milí čitatelia, aby ste našli pre svoje dobré nápady v prospech iných rovnakú podporu, akú našli organizátori nášho podujatia vo svojom okolí tak, ako to vyjadril za nás istý brazílsky mysliteľ Helder Camara: „Keď sníva jeden človek, je to len sen. Keď sen nosí v sebe viac ľudí, sen sa pomaly stáva skutočnosťou.“

Magdalena Mihaliková
Domov sociálnych služieb Rozsutec