Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom


 

 

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení podáva na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej Ú BSK):

      1.    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti fyzická osoba môže podať:

      2.     Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Tlačivá na stiahnutie:

    

Tlačivá a vzory vyplnených tlačív nájdete aj:
  • na informačnej tabuli vo vestibule Ú BSK
  • v Kancelárii prvého kontaktu a na oddelení posudkových činností Odboru sociálnych vecí Ú BSK