Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na seminár zameraný na včasnú stimuláciu, terapiu hrou a filiálnu terapiu

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 7. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2011 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Seminár bude zameraný na včasnú stimuláciu, terapiu hrou a filiálnu terapiu.

Program seminára:
1. Včasná stimulácia detí s nerovnomerným psychomotorickým vývinom, Mgr. Erika Tichá, PhD., Katedra špeciálnej pedagogiky PedFUK Bratislava
2. Terapia hrou a jej využitie u detí s poruchami autistického spektra, Mgr. Jana Čajágiová a Mgr. Katarína Hollá, DSS prof. K.Matulaya
3. Filiálna terapia (alebo ako posilniť vzťah dieťaťa s rodičom), Mgr. Viera Hojnošová

 

Predpokladaná doba trvania: 9.00 hod- 12.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti z dôvodu obmedzenej kapacity spoločenskej sály. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť!