Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spievajme na ľudovú nôtu

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie zorganizoval dňa 8. októbra 2015 7. ročník medzinárodného stretnutia pri ľudovej piesni s názvom „Spievajme na ľudovú nôtu“. Podujatie sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Sološnici. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 16 zariadení sociálnych služieb.

 
Z Bratislavského samosprávneho kraja:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Stupava
Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Bratislava
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra Bratislava a Senec
Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeámus, Bratislava
Domov sociálnych služieb Hestia, Pezinok
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema, Modra
Domov sociálnych služieb Rozsutec, Bratislava
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Z  Nitrianskeho samosprávneho kraja:
            Baracha – Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
            Domum – Zariadenie sociálnych služieb Krškany
Z Trnavského samosprávneho kraja:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
Domov sociálnych služieb Borský Sv. Jur
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
Zahraniční hostia:
 DPS Folusz z Poľskej republiky
 CSS Tloskov z Českej republiky.
 
Podujatie slávnostne otvorila riaditeľka odboru sociálnych vecí, BSK, Mgr. Michaela Šopová a Ing. Jozef Sádovský, riaditeľ DSS Plavecké Podhradie.
Jednotlivé zariadenia sa predstavili originálnym hudobným programom, zaznelo veľa známych nových a starších ľudových piesní, vládla vynikajúca atmosféra, všetci účastníci sa dobre bavili.
Hudobná skupina „ KABRŇÁCI“ z  CSS Tloskov,  sa predstavila svojimi piesňami a spestrila program všetkým účinkujúcim a hosťom. Každému zariadeniu venovala svoje najnovšie CD.
S podujatím bola spojená výstava vyšívaných a maľovaných obrazov, keramiky, pletených košíkov, výrobkov zo servítkovej techniky a tkaných kobercov, ktoré vytvorili PSS na jednotlivých voľno - časových záujmových aktivitách.
Po skončení pesničkovej prehliadky riaditeľ Jozef Sádovský odovzdal všetkým účastníkom diplomy a upomienkové darčeky,  poďakoval za prezentáciu a program všetkým zariadeniam.
Poprial veľa zdravia,  úspechov všetkým zúčastneným s pozvaním na budúci rok.