Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Štandardy kvality v zariadeniach sociálnych služieb

Dňa 29.4. 2010 sa v priestoroch Úradu BSK uskutočnilo slávnostné zahájenie aktivity k nastaveniu štandardov kvality.

 

Odbor sociálnych vecí Ú BSK, v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci pripravuje materiál týkajúci sa posudzovania štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb. Nakoľko BSK považuje za dôležité, aby sa na príprave materiálu podieľali aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb (v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK aj neverejní poskytovatelia), boli prostredníctvom jednotlivých organizácií : Socioforum, Liga za duševné zdravie o.z.; Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR, nominovaní členovia do každej pracovnej skupiny.

Pracovné skupiny boli členené nasledovne:
Skupina č. 1: Rehabilitačné stredisko
Skupina č. 2: Domov sociálnych služieb
Skupina č. 3: Zariadenie podporovaného bývania
Skupina č. 4: Zariadenie pre seniorov
Skupina č. 5: Špecializované zariadenie