Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stretnutie zástupcov samospráv

V stredu 3. septembra2009 o 9,00 hod. sa v sídle Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov samospráv so spracovateľmi materiálu: „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“ a zástupcami odboru sociálnych vecí. Predmetom stretnutia bola prezentácia výsledkov ZáverečnEJ správY z empirického výskumu realizovaného v rámci prípravy Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BSK, vyhotovenej sociologičkou PhDr. Jarmilou Filadelfiovou.

 
Materiál bol spracovaný aj vďaka spolupráci lokálnych samospráv a účasti vo výskume formou zberu dotazníkov v mesiacoch august – október 2008. Tento materiál Bude tvoriť analytickú časť materiálu: „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“,
 
Na pracovnom stretnutí sa diskutovalo hlavne o oblasti postupov vyplývajúcich zo zabezpečovania sociálnych služieb a napĺňaní potrieb občanov v mestách a obciach regiónu BSK, kde najväčší záujem prejavili samosprávy o zabezpečovanie opatrovateľskej služby – ktorá aj v záveroch Empirického výskumu vzišla zo strany samospráv ako najviac žiadaná sociálna služba.
 
V závere stretnutia bol stanovený termín k dodatočnému doručeniu návrhov priorít a riešení na zabezpečenie realizácie stanovených cieľov za konkrétnu samosprávu pre obdobie 5 rokov : 18. 9. 2009 na mailovú adresu ivana.vanacka@region-bsk.sk