Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výstavy a tvorba klientov DSS Rozsutec na konci roka 2015

Dostali sme niekoľko ponúk na sklonku roka 2015 prezentovať tvorbu našich klientov na verejnosti.

 

• V čase od 25.11.2015 do 29.11.2015 zorganizovala kultúrna komisia Miestneho úradu Lamač pod vedením poslankyne Mgr. Marty Janyškovej  a Bc. Márie Šimončičovej výstavu ručných prác troch zariadení sociálnych služieb (ZSS), ktoré napĺňajú sociálne služby v Mestskej časti Lamač: DSS Rozsutec, Domov seniorov Lamač a DSS Gomart. Výstavu ručných prác klientov týchto zariadení otvoril starosta MČ Lamač a poslanec BSK Ing. Peter Šramko. Preč klientov a zamestnancov DSS Rozsutec to bola zároveň milá príležitosť na stretnutie s kolegami z iných ZSS a výmenu skúseností. Veľmi oceňujeme aj tento rok dobre fungujúcu spoluprácu s Miestnym úradom v Lamači a jeho pracovníkmi.
• Klient DSS Rozsutec Bedřich Matoušek sa pridal k dvojici renomovaných výtvarníčiek – Laure Ecsiovej a Ľubomíre Brigantovej a v rámci výstavy Pohľady prezentuje svoje diela na výstave v SPP Galérii v Bratislave. Na vernisáži výstavy 3.decembra 2015 vystúpili aj ďalší klienti DSS Rozsutec s hudobným programom, čo, zdá sa, prítomných veľmi zaujalo. Výstava prebieha v SPP Galérii, Mlynské Nivy 3, Bratislava od 4.decembra 2015 do 29.januára 2016.
• 13. decembra 2015 na Farskom úrade v Lamači prebiehala predajná výstava našich výrobkov. Výstavu pre našich klientov v spolupráci s DSS Rozsutec zorganizovala dobrovoľníčka Mária Pikulíková. Ďakujeme všetkým, ktorí nás kúpou výrobku alebo dobrovoľným príspevkom finančne podporili.
• Okrem toho šikovné kolegyne spolu s klientmi prezentovali svoje zručnosti na tvorivých dielňach v komunitnom centre Centrum rodiny v Dúbravke v sobotu 5. decembra 2015 a ďalšiu sobotu v Kine Lamač 12.decembra 2015.
• Svoje tvorivé aktivity klienti a zamestnanci DSS Rozsutec zavŕšili milou, a úspešnou premiérou divadelného predstavenia Putovanie 17. decembra 2015. Text, sprievodné slovo a zaujímavé spracovanie titulkov tvoriví zamestnanci DSS Rozsutec, herecké vlohy v predstavení ponúkli klienti. Predstavenie veľmi milo prekvapilo všetkých ostatných zamestnancov, pred ktorými sa nacvičovanie divadla úspešne utajilo až do okamihu premiéry.  
• Dňa 20. decembra 2015 navštívili dobrovoľníčky zo spoločnosti DB Schenker s množstvom koláčov a dobrým slovom. Oba dary boli pre našich klientov vítané, milé a hlboko ľudské. 
Všetky uvedené aktivity boli pre klientov i zamestnancov DSS Rozsutec zadosťučinením za dobrú prácu v roku 2015 a motiváciou do ďalšieho kalendárneho roka 2016.