Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyhodnotenie pilotného projektu Centrum pre rodiny v kríze

Centrum pre rodiny v kríze ako pilotný projekt Bratislavského samosprávneho kraja, splnil v roku 2009 očakávané výstupy.

 

Koordinátorka a odborný poradcovia z piatich mimovládnych organizácii – o. z. Detský fond SR, o. z. Návrat, o. z. Domov Dúha, o. z. Pomoc ohrozeným deťom, poskytli komplexnú ambulantnú a bezplatnú pomoc rodinám v kríze, ktoré pomoc centra vyhľadali najmä z dôvodu, že v sociálnej sieti absentovala pre nich dostupná adresná pomoc. Centrum tak poskytlo pomoc viac ako 200 rodinám, kde člen rodiny bol alebo je vo výkone trestu, kde sa nachádzali deti s poruchami pozornosti a hyperaktivity, mladistvé matky, rodinám v rozvodovom konaní a po rozvode ako aj rodinám, kde jeden z členov trpel psychiatrickým ochorením, mentálnym alebo fyzickým postihnutím alebo došlo v rodine k vážnemu ochoreniu, úrazu, či k úmrtiu člena rodiny. Centrum zvýšilo pozornosť verejnosti voči potrebám rodín v kríze, úspešne integrovalo rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a kvalitou poskytovaných služieb občanom Bratislavského kraja vytvorilo priestor pre jeho ďalšie pokračovanie.