Blindfriendly Pondelok 27. 5. 2019 | Meniny má Iveta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

SOŠ na Sklenárovej a Gymnázium na Tomašikovej vychovávajú študentov už 50 rokov

 Päťdesiate výročie svojho vzniku si v tomto roku pripomínajú dve stredné školy, ktoré sú v pôsobnosti Bratislavského kraja. Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej v hlavnom meste vychovala za toto obdobie už takmer 20-tisíc absolventov, na Gymnáziu Laca Novomeského na Tomášikovej ulici maturovalo 6900 študentov.

 
„Obe školy majú stabilné miesto medzi vzdelávacími inštitúciami a dali študentom možnosti uplatniť sa v odvetviach, ktoré sú dnes v kurze. Za 50 rokov vychovali spolu už takmer 27-tisíc študentov. Veľká vďaka patrí najmä pedagógom, ktorí ich v štúdiách usmerňovali,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo pri príležitosti jubileí. Podľa riaditeľky SOŠ Tatiany Mókosovej je počet absolventov nepochybne pozitívnou ukážkou dôležitosti odborného vzdelávania a významu odborného školstva pre trh práce.
 
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vznikla 1. septembra 1964 ako Učňovská škola v Bratislave, v tom čase mala 47 tried a 1176 žiakov. Od roku 1982 sa stala Stredným odborným učilišťom obchodným, ktorého zriaďovateľom bolo generálne riaditeľstvo trustu podnikov OTEX, neskôr Ministerstvo hospodárstva SR. 26.júna 1997 bol škole udelený čestný názov Stredné odborné učilište obchodné Samuela Jurkoviča. V roku 2001 sa stal zriaďovateľom školy Krajský úrad v Bratislave, o rok neskôr Bratislavský samosprávny kraj. Súčasný názov nesie škola od roku 2008. V aktuálnom školskom roku ju navštevuje 196 študentov. Škola rozbehla spoluprácu so spoločnosťami LIDL a DM drogérie - obe spoločnosti ponúkajú zazmluvneným žiakom rôzne benefity, ako aj spoluúčasť na financovaní školy a podporu pri propagácii školy. Súčasne garantujú zazmluvneným žiakom možnosť zamestnania po ukončení štúdia.
 
Gymnázium Laca Novomeského prešlo mnohými zmenami, kým sa vyprofilovalo do súčasnej podoby. Má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v bratislavskej verejnosti. Škola vznikla v roku 1964, odkedy vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov a aj dnes, napriek zložitej finančnej situácii, rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie. Podľa riaditeľa školy Norberta Kyndla je dôkazom úspešnosti školy aj vysoké percento žiakov prijatých na vysoké školy a počet tých, ktorí vysoké školy ukončia. V súčasnosti má škola osemročnú a štvorročnú formu štúdia, v rámci ktorých poskytuje okrem štandardného vzdelania v klasických maturitných predmetoch aj výučbu plávania, spoločenskej a zdravotnej výchovy. Venuje sa aj informačným technológiám, počítačovým systémom a moderným vyučovacím metódam. Školu, ktorá je tiež držiteľom prestížneho certifikátu Zelená škola, v súčasnosti navštevuje 580 študentov.