Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

„SOŠ Svätoplukova BA v projekte LDV TOI.

 V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.

 

Inovatívne výučbové metódy a materiály boli vyvinuté vo Veľkej Británii, vrátane 2D a 3D  obrázkov a animácií odkiaľ boli prevzaté, v kombinácii s medzinárodne uznávanou znalosťou fínskeho partnera v oblasti odbornej výučby jazyka. Hlavnými výstupmi projektu je 18 kvalitných kníh, učebnice odbornej angličtiny a nemčiny pre 1. až 3. ročník, pracovné zošity, učebnice a metodiky pre učiteľov, kombinované s 600 interaktívnymi výučbovými obrazovkami štrukturovanými do LMS a  podporované on-line odborným interaktívnym slovníkom. Počas dvoch rokov naši učitelia a žiaci vytvárali a testovali pripravované učebnice. V rámci projektu boli tiež realizované medzinárodné konferencie a expertné workshopy pre stredné školy kaderníckeho zamerania, a tiež ďalších záujemcov o odborné jazykové vzdelávanie v kaderníckom odvetví v Prahe, Helsinkách a na našej škole v Bratislave. Z projektu sme zabezpečili odborné jazykové učebnice angličtiny a nemčiny pre všetkých žiakov školy.“