Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

" Spievajme na ľudovú nôtu"

 "Ľudová pieseň je dedičstvo našich otcov a toto dedičstvo si treba zachovať pre budúce generácie"- tieto slová zazneli na desiatom medzinárodnom stretnutí s názvom: „Spievajme na ľudovú nôtu."

 

Tento rok sa konal už 10. ročník medzinárodnej pesničkovej akcie:„Spievajme na ľudovú nôtu.“
Organizátorom tohto podujatia bol Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie. Toto podujatie sa konalo 3. októbra 2018 v kultúrnom dome v Sološnici.
Podujatie sa realizovalo za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR.
Na tomto podujatí sa zúčastnilo 16 zariadení sociálnych služieb.
Zahraniční hostia:
Centrum sociálních služeb v Tloskove z Českej republiky
Domov Pomocy Spolecznej Folusz z Poľskej republiky
Centrum sociálních služeb Brno Chrlice
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja : 
Zariadenie sociálnej starostlivosti  BARACHA  Bardoňovo
Zariadenie sociálnych služieb DOMUM Krškany
Senior centrum Handlová
Z Trnavského samosprávneho kraja :
Domov sociálnych služieb Borský Sv. Jur
Domov sociálnych služieb Rohov
Z Trenčianského samosprávneho kraja
Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Senica
Z Bratislavského samosprávneho kraja:
Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra Bratislava a Senec
Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Pezinok
Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Modra
Domov sociálnych služieb KAŠTIEĽ Stupava
Domov sociálnych služieb Prof. Karola Matulaya Bratislava
Domov sociálnych služieb Rozsutec Bratislava
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ DSS Plavecké Podhradie pán Ing. Jozef Sádovský a všetkých prítomných účastníkov privítal milým príhovorom.
Prítomných prišiel pozdraviť a podporiť podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Mgr. Mikuláš Kripell, PhD.
 Hudobná skupina „ KABRŇÁCI“ z CSS Tloskov slávnostne svojimi skladbami zahájila
10. ročník tejto pesničkovej akcie.
 Všetky zariadenia sa predstavili so svojim hudobným programom. Každé hudobné vystúpenie bolo originálne a účastníci ľudové piesne spievali od srdca. Jednotlivé  vystúpenia boli odmenené od obecenstva potleskom a zároveň sa obecenstvo pripájalo k účinkujúcim a spievalo sa spoločne.
Účastníci zaspievali množstvo ľudových piesní, známych aj menej známych.
 S touto akciou bola usporiadaná medzinárodná výstava obrazov našich a poľských prijímateľov sociálnych služieb z Domu Pomocy Spolecznej w Foluszu a z Parafii Rzymsko -Katolickej pw. Swietego Stanislava Biskupa i Meczenika w Osobnicy.
 Zároveň si účastníci akcie mohli pozrieť prezentáciu sociálnych  zručností PSS z Plaveckého Podhradia ako výrobky z keramiky, pletené košíky, tkané koberce, vyšívané obrusy a iné.
Po vystúpení všetkých hudobných programov pán riaditeľ Jozef Sádovský odovzdal všetkým účastníkom diplomy a upomienkové darčeky a poďakoval za program  a účasť na tomto podujatí.
Poprial veľa zdravia, úspechov všetkým zúčastneným s pozvaním na budúci rok.
Program sa  ešte nekončil,  pokračoval voľnou zábavou a tancom za hudobného doprovodu    skupiny "Kabrňáci".