Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spoločne do budúcnosti - správa k Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT

 Bratislavský samosprávny kraj sa spolu s Trnavským samosprávnym krajom a prihraničnými rakúskymi regiónmi – Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň aktívne podieľajú na realizácií Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 (CBC SK-AT). Cieľom CBC SK-AT je podporiť vznik znalostného cezhraničného regiónu.

 

Bratislavská župa prostredníctvom strategických projektov – Cyclomost, Destinatour, EdTWIN, RECOM a ďalšími prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. Bratislavský samosprávny kraj sa napr. spolu s MČ Bratislava - Devínska Nová Ves a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko prostredníctvom CBC SK-AT podieľajú na výstavbe lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava (Cyclomost) Devínska Nová Ves – Schlosshof. Most sa po vybudovaní stane dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás. Cyclomost vyústi na Moravskú cyklotrasu, ktorá je súčasťou cyklotrasy EURO VELO 13, a ktorá je strategickou oblasťou, kde je snahou preinvestovať ďalšie zdroje z operačných programov EÚ. Na projekt Cyclomost bude nadväzovať projekt s názvom „Za mostom“, ktorý bol predložený v poslednej výzve CBC SK-AT. Projekt má za cieľ vytvoriť nový produkt turistického ruchu – hlavnou témou je železná opona. Na rozvoj turistického ruchu v regióne bude prostredníctvom projektu Destinatour zriadená Krajská organizácia cestovného ruchu. Viac informácií o doteraz zrealizovaných a implementujúcich sa cezhraničných projektoch Programu CBC SK-AT nájdete v špeciálnom vydaní UNIVERSUM, ktorý je možné si prezrieť i v elektronickej podobe na stránke www.sk-at.eu.

Program CBC SK-AT 2007 – 2013 doteraz stále disponuje s voľnými EÚ finančnými zdrojmi, o ktoré je možné požiadať prostredníctvom predloženia projektovej žiadosti. Výzva na predkladanie projektov je otvorená, uzatvára sa 2 krát ročne. Najbližšia uzávierka na predkladanie projektov je 4. októbra 2011. Bratislavský samosprávny kraj odporúča všetkým projektovým žiadateľom skôr než predložia svoje projektové žiadosti na Spoločný technický sekretariát CBC SK-AT, aby ich konzultovali s programovým manažérom príslušného regionálneho miesta (Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor stratégie a riadenia projektov). 

 

logo_SK-AT
 EU fund

Súvisiace dokumenty