Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spoločný ples 2010

 Dňa 13. februára 2010 sa konal v Dome kultúry Dúbravka v modrej sále „Spoločný ples 2010“. Jeho usporiadateľmi boli riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých a riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská. Zabaviť a zatancovať si prišlo 170 hostí.

 

Ples otvorili slávnostným prípitkom riaditelia oboch DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja spolu s moderátorkou Partíciou Jariabkovou – Garajovou, ktorá sa vynikajúco zhostila svojej úlohy počas celého večera. Plesový program pokračoval vystúpením divadla KAMKO. Divadlo v premiére uviedlo hru „O ľuďoch s ľuďmi“. Okrem toho sme boli svedkami nádhernej ukážky polonézy a valčíka v prevedení členov súboru Javorček. Všetci účinkujúci boli ocenení veľkým potleskom. Ich vystúpenie zanechalo v mnohých z nás hlboký zážitok z toho, čo všetko dokážu napriek svojej nepriaznivej sociálnej situácii.

Po slávnostnej večeri samozrejme nemohla chýbať tombola. Touto cestou ďakujeme sponzorom, ktorí do nej prispeli svojimi darmi.