Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spolupráca verejného a súkromného sektora

Bratislavský samosprávny kraj dnes vytvoril rámec pre realizáciu projektov verejno–súkromných partnerstiev (PPP – Public-Private-Partnership) v podmienkach BSK všade tam, kde je to pre verejný sektor výhodné s cieľom zabezpečiť kvalitné verejné služby a infraštruktúru.

 
Projekty PPP sú vo svete štandardným nástrojom pri zabezpečovaní verejných služieb a verejnej infraštruktúry, pričom optimálne využívanie tejto metódy prispieva k efektívnejšej alokácii verejných zdrojov, zabezpečeniu kvalitných verejných služieb, ekonomickému rastu a rastu priamych zahraničných investícií podporou súkromných investícií do verejnej infraštruktúry a verejných služieb.
Existujú dva základné dôvody, pre ktoré sa zvyšujú aktivity súkromného sektora v oblasti infraštruktúry. Prvým je fakt, že súkromný sektor je obvykle pri realizácii veľkých investícií efektívnejší ako verejný sektor. Druhým dôvodom je to, že prostredníctvom účasti súkromného sektora je možné zabezpečiť kvalitnejšiu infraštruktúru bez okamžitého vplyvu na výdavky rozpočtu verejnej správy.
Podmienkou partnerstva týchto dvoch hráčov sú samozrejme veľmi jasné pravidlá a adekvátna regulácia. Takéto partnerstvo je možné napríklad v oblasti životného prostredia, bezpečnosti, ochrany hospodárskej súťaže, či cien. V takomto prostredí existuje veľký priestor, aby štát prenechal časť svojich aktivít súkromnému sektoru a sústredil sa na tie oblasti, ktoré súkromný sektor efektívnejšie realizovať z rôznych dôvodov nemôže.
 
Najdôležitejšou charakteristickou črtou PPP je, že ide súčasne o významnú investíciu a dlhodobé poskytovanie služieb.
 
Návrh politiky pre realizáciu projektov verejno–súkromných partnerstiev schválila vláda SR v novembri 2006. Ministerstvo financií SR vypracovalo materiál “Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)”, ktorý je v súčasnosti predmetom medzirezortného pripomienkového konania.