Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Šport

Bratislavský samosprávny kraj má dôležitú úlohu v oblasti podpory športu. Ide zároveň o jednu z priorít vedenia župy. Šport v kraji má na starosti Odbor školstva, mládeže a športu. Čo je jeho úlohou?

 

Odbor školstva, mládeže a športu vypracúva dlhodobú koncepciu rozvoja športu v kraji, navrhuje rozpočet športu, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť a aktivity obcí, škôl, športových a iných subjektov v oblasti regionálneho športu. Kontroluje tiež účelnosť využívania peňazí, poskytnutých na regionálny šport z rozpočtu kraja.

Župa tiež organizuje, podporuje a koordinuje športové podujatia a projekty v kraji, ktoré sa zameriavajú na rôzne skupiny obyvateľstva od širokej verejnosti, cez školské súťaže mládeže, až po vrcholový šport. V rámci školských športových súťaží sa zameriava na zapojenie čo najväčšieho počtu detí do organizovaného športovania a vytvorenie základne pre výber talentov. Podporuje organizovanie a vytváranie pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Bratislavská župa pravidelne podporuje aj podujatia pre širokú verejnosť ako je Bratislavský maratón, cyklistický Župný pohár a množstvo ďalších akcií.

Župa je okrem iného aj zriaďovateľom stredných škôl, preto aj investuje do ich športového vybavenia. Len v minulom roku preinvestovala do rekonštrukcií školských športových zariadení 320 000 eur , ktoré zabezpečili opravy telocviční napríklad na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska, SUŠ Sklennárova, či Obchodná akadémii Dudova. V tomto roku plánuje župa rozsiahle investície do športových areálov škôl v hodnote viac ako 2 900 000 eur. Rekonštrukcie a modernizácie športového areálu, telocviční a bazénov sa dočkajú na SPŠSaG Drieňová, OA Račianskej 107, SOŠ Na pántoch a na mnohých ďalších školách. Župa tiež prispieva k budovaniu a rekonštrukciám športovísk pre verejnosť. Aj jej prispením sa Petržalčania dočkali plavárne a po celom kraji sa rozrastá sieť cyklotrás.