Blindfriendly Pondelok 16. 12. 2019 | Meniny má Albína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Správa o hodnotení PHSR BSK 2014-2020

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) obstaral vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA), ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 podľa §9, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Pripomienky k správe SEA je potrebné zasielať na Obvodný úrad životného prostredia (KÚŽP) v Bratislave na Odbore ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolávacích konaní kraja, Karloveská 2, 842 19 Bratislava a na Email: savelova.maria@ba.kuzp.sk

 

So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť po telefonickej dohode počas úradných hodín Ing. Martina Bezeka v kancelárií 510 v piatok medzi 10:00 – 12:00 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Sabinovská ul.16, Bratislava. Správa je zverejnená na www.enviroportal.sk ako aj na úradnej tabuli BSK.

Súvisiace dokumenty