Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Správy o podmienkach a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnost

/

 

 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ hotel.služieb a obchodu, Na pántoch 9,BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ IT, Hlinícka 1, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ kaderníctva a vizážistiky,Svätoplukova 2, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ masmed. a informač.štúdií, Kadnárova 7, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ technická, Vranovská 4, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ_Myslenická 1, Pezinok_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA_Správa o VVC 2017-18

SOŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo_Správa o VVČ 2017-18

SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA_Správa o VVČ 2017-18

ŠÚV Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA_Správa o VVČ 2017-18

SOŠ gastron.a hotelových služieb, Farského 9, BA_Správa o VVČ 2017-18