Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sprístupňovanie informácií


 
Bratislavský samosprávny kraj poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Ak sa rozhodnete využiť toto právo, prosíme, vyplňte žiadosť o poskytnutie informácie.
 
Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám Úradu Bratislavského samosprávneho kraja je Oddelenie právne. Pri použití jednej z uvedených foriem žiadostí je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:
  • Meno a priezvisko žiadateľa
  • Spôsob doručenia odpovede (poštou - adresa kam sa požaduje zaslať odpoveď, e-mailom - e-mail kam sa požaduje zaslať odpoveď)
  • Text žiadosti

Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.:
Elektronicky:
Zaslaním žiadosti s uvedením náležitosti (Meno a priezvisko, spôsob doručenia a text žiadosti) na e-mail: informacie@region-bsk.sk.

Osobne:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16, Bratislava

Telefonicky:
02/4826 4166
 
Listovou zásielkou:
Bratislavský samosprávny kraj
Oddelenie právne
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25 

Súvisiace dokumenty