Blindfriendly Pondelok 11. 11. 2019 | Meniny má Martin Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stanovisko Výboru regiónov

Stanovisko Výboru regiónov z 80. plenárneho zasadnutia 17.- 18. júna 2009 k materiálu „Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2008-2009: kandidátske krajiny“.

 
Výbor regiónov, ktorého riadnym členom je aj  predseda BSK  Vladimír Bajan, víta pokroky kandidátskych krajín v prístupovom procese do EÚ t.j. Turecka a  bývalých juhoslovanských republík Macedónska a Chorvátska. Výbor regiónov oceňuje pokroky týchto krajín v modernizovaní hospodárskych a sociálnych štruktúr.
 
Výbor regiónov sa domnieva, že možno dodržať pre Chorvátsko navrhovaný harmonogram a dostať rokovania  do záverečnej fázy  koncom roka 2009. Vyzýva  však Chorvátsko, aby  zintenzívnilo svoje úsilie v reformovaní justičného systému a v boji proti korupcii. Uvítal by od Chorvátska ešte viac spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.
 
Výbor regiónov víta pokroky Macedónska pri  organizovaní prezidentských a komunálnych volieb začiatkom tohto roka a pri vytvorení komisie pre vzťahy medzi etnickými menšinami. Európska poradná inštitúcia je si však vedomá, že finančné prostriedky nie sú zatiaľ dostatočné, aby z komisie vychádzali rýchle výsledky. Oceňuje úspech zákona o jazykoch, ktorým sa riadi a rozširuje používanie jazykov menšín v Macedónsku,  ale vyzýva na zlepšenie sociálnej integrácie Rómov a zníženie diskriminácie rómskej komunity.
 
Výbor regiónov upozorňuje Turecko v rôznych oblastiach, aby pokroky boli efektívnejšie. Týka sa to najmä  boja proti korupcii,  riadenia obrovského nárastu nelegálnych migračných tokov prechádzajúcich územím Turecka smerom do EÚ,  ochrany slobody prejavu ľudských práv a slobôd a  rovnoprávnosti žien, ako aj vyriešenia otázky Cypru. Na druhej strane chváli iniciatívu televízneho vysielania v kurdskom jazyku a plány vysielať aj v arménskom jazyku.
 Výbor regiónov konštatuje potrebu posilnenia kapacít miestnych orgánov, ich zapojenie čo najskôr do prístupového procesu a do zavádzania potrebných reforiem. Upozorňuje tiež na otázku prijatia rámcového zákona o verejnej správe a jej decentralizáciu.
 
Tento týždeň schválila Národná rada Islandu žiadosť o vstup tejto  severskej ostrovnej krajiny do EÚ, z čoho sa Brusel veľmi teší.
 
Zdroj:
Materiál - Stanovisko výboru regiónov k materiálu  „Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2008-2009: kandidátske krajiny“
80. plenárne zasadnutie, 17. - 18. júna 2009
 
Viac informácií: