Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stáž České Budejovice 2013

V rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča opäť splnila náročné kritériá a po úspešnom výbere sme mali možnosť už tradične absolvovať odbornú stáž v Českých Budejoviciach – v rámci mobilitného projektu Leonardo da Vinci.

 
Stáž v Českých Budejoviciach prebiehala v roku 2013 v 2 turnusoch – jarný a jesenný.  Zúčastnilo sa jej po 10 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby.
 
Jarný turnus 7.4.2013 – 4.5.2013                             Jesenný turnus 29.9.2013 – 26.10.2013
1. Priczelová Jana                                                      1. Budínsky Dávid
2. Sedláčková Lucia                                                   2. Ugroczkyová Gabriela
3. Černá Frederika                                                     3. Holubová Martina
4. Jašurová Karin                                                       4. Číšková Michaela
5. Tekelová Mária                                                       5. Meszárošová Simona          
6. Timmová Nikola                                                     6. Wisplová Silvia
7. Gažo Peter                                                               7. Vavrinčíková Karolína
8. Burian Enrico                                                          8. Viteková Dagmara
9. Fazekaš Lukáš                                                         9. Rybár Erik
10. Ščasný Dominik                                                   10. Kováč Peter
 
Sprevádzajúce osoby MOV p.Mičunková Hilda a p.Lichvárová Ľubica – jar
                                   MOV p. Bittnerová Silvia a p. Morháčová Darina - jeseň
 
Program je zameraný na zdokonaľovanie odborných kompetencií a zručností žiakov, na zoznámenie sa s krajinou, históriou, súčasnosťou, kultúrou a mentalitou národa, na nadviazanie kontaktov a priateľstiev.
Žiaci pracovali v OD Globus. Striedali sa v rôznych oddeleniach obchodnej prevádzky a pracovali tiež na marketingovom oddelení.
Vykonávali pracovné činnosti podľa pracovného programu:  
  • -     maloobchodné činnosti: odber a prebierka tovaru, príprava tovaru na predaj, oceňovanie tovaru, doplňovanie a vystavovanie tovaru, merchandising, skladové hospodárstvo, priamy kontakt so zákazníkom
  • -       marketingové činnosti: prieskum trhu, činnosti na podporu predaja, príprava reklamnej kampane, tvorba prostriedkov komunikačného mixu.

V rámci voľného času spoznávali región južných Čiech – hlavné mesto České Budejovice, Český Krumlov, Třeboň, navštívili zámok Hluboká, juhočeské rybníky a výlov kaprov.

 
 
Prínosom pre našu školu ako pre vysielajúcu organizáciu je predovšetkým zabezpečenie kvalitatívne vyššej úrovne odborného vzdelávania a získavania odborných kompetencií nad rámec povinných učebných osnov a zdokonalenie jazykových zručností. Možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže je jedným z motivačných aspektov štúdia na našej škole. Zapojením sa do projektu sa zvyšuje kredit školy a zlepšuje sa jej postavenie na trhu vzdelávacích inštitúcií zabezpečujúcich odborné vzdelávanie.