Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA VÁS POZÝVA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 Deň otvorených dverí na SOŠ podnikania sa uskutoční 9.februára 2017 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod

 

SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 9.februára 2017 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch školy.Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

Pre žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov a výchovných poradcov sme pripravili:
• ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
• základné informácie o školskom vzdelávacom programe a vyučovaní cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky jazyk)
• informácie o odbornej praxi realizovanej v škole a na pracoviskách zamestnávateľov v predmetoch podnikanie v obchode , cestovnom ruchu, manažmente osobných financií, cvičných firmách
• o využívaní IKT vo vyučovacom procese
• o mimoškolskej činnosti a práci na projektoch
Všetci ste srdečne vítaní !