Blindfriendly Štvrtok 19. 9. 2019 | Meniny má Konštantín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE INFO pre žiadateľov a príjmateľov

 Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 rozhodol o nasledujúcich zmenách, ktoré majú okamžitú platnosť:

 

logo_SK-AT1. Pre ŽIADATEĽOV od 8. kola predkladania projektov (uzávierka predkladania projektov je do 28.10.2011):
- pre slovenských žiadateľov z verejného sektora NIE SÚ povinné prílohy č. 5 (identifikácia organizácie) a príloha č. 7 (informácia o počte zamestnancov a o obrate za posledné tri roky )
- obmedzenie maximálnej výšky príspevku EFRE pre projekt je zrušené.

2. Pre príjmateľov projektov, ktorých projekty boli SCHVÁLENÉ v Monitorovacom výbore 15. júna 2011
(a v neskorších Monitorovacích výboroch) platí nasledovné:
- Partnerskú dohodu je potrebné podpísať najneskôr do 4 mesiacov od príjmu oficiálnej informácie o schválení projektu (s alebo bez podmienok). Táto lehota sa začína dátumom e-mailu alebo listu od STS.

3. Pre príjmateľov projektov, ktorí finalizujú svoje projekty v tomto roku (rok 2011):
Ak bude čerpanie projektu do konca roka menšie ako 60% celkového rozpočtu, bude projektový rozpočet krátený. Detailné informácie o hore uvedenom rozhodnutí dostanú príjmatelia, ktorých sa to týka, v liste STS/MA.

Ďalšie informácie sú k dispozícií na regionálnych miestach alebo na Spoločnom technickom sekretariáte. Pre regionálne miesto VÚC BA je kontaktnou osobou Mgr. Lea Karakolevová (e-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk, tel.: 02/4826 4117).