Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne informácie pre žiadateľov a prijímateľov

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 rozhodol dňa 10.6.-11.6.2013 v Hainburgu an der Donau o nasledujúcich zmenách, ktoré majú okamžitú platnosť:

 

1. Implementácia projektov je najneskôr možná do 31.12.2014
2. Namiesto prehlásenia o partnerstve (Annex 2) je povinnou prílohou v rámci poslednej výzvy dohoda o partnerstve podpísaná všetkými projektovými partnermi .
3. Nasledujúca žiadosť o platbu môže byť predložená aj v prípade, že nebola schválená predošlá žiadosť o platbu. Vo finančnej správe v časti „predchádzajúce certifikované výdavky“ sa uvedie nula alebo suma z poslednej ocertifikovanej žiadosti o platbu (napr. ŽoP č. 1 bola predložená na FLC avšak ešte stále nie je ocertifikovaná. Podľa plánu na predkladania ŽoP, ktorý tvorí súčasť EFRR zmluvy, treba pristúpiť k predloženiu nasledujúcej ŽoP č. 2 na FLC. V žiadosti o platbu č. 2 sa uvedie v časti „predchádzajúce certifikované výdavky“ nula).
4. Zmluvu EFRR zo štátnou pomocou v rámci de minimis je možné podpísať už len v tomto roku do konca 31.12.2013.