Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na 17. zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 boli schválené 4 projekty

V poradí sedemnásty Monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. júna 2013 v Hainburg an der Donau.

 
Celkom zo 7 predložených projektov boli schválené 4. Monitorovací výbor sa uzniesol na vyhlásení poslednej výzvy na dočerpanie prostriedkov z európskeho fondu regionálneho rozvoja. Konečný dátum na predkladanie projektových žiadostí je 4. október 2013. Nasledujúci Monitorovací výbor s výberom projektov sa uskutoční v dňoch 21. a 22. novembra 2013 v Trnave.
 
V prípade predkladania nových projektových žiadostí je potrebné vopred Váš projektový zámer prekonzultovať na Regionálnom kontaktnom bode BSK (Mgr. Lea Karakolevová, tel.: 02/48 264 117, e-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk). Pri príprave projektových žiadostí treba rátať s oprávnenosťou výdavkov najneskôr do konca decembra 2014.
 
Viac informácií o Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, ako aj informácie už o zrealizovaných a implementujúcich projektov nájdete na:
 
logo_SK-AT.jpg
ERDF.png