Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spoluprace Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 13 (nový konečný termín)

Najbližší termín na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 13 je 3. september 2008.

 

Projekty predložené do tohto termínu budú hodnotené na treťom zasadnutí Monitorovacieho výboru programu v dňoch 5.-6. novembra 2008. Pri hodnotení bude kladený dôraz na cezhraničný dopad projektu ako aj kvalitu cezhraničnej spolupráce a cezhraničnej partnerskej štruktúry, preto prosíme žiadateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť konzultáciám svojich projektov s územne príslušnými regionálnymi orgánmi pred predložením projektu.

Viac informácií:
Monika Adameková
vedúca oddelenia teritoriálnej spolupráce
tel: 02/4826 4617
e-mail: madamekova@region-bsk.sk