Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stretnutie konečných prijímateľov implementujúcich projekty v rámci Programu susedstva HU-SK-UA a programu Interreg III A AT-SK

Dňa 5. septembra 2009 sa na pôde Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie konečných prijímateľov implementujúcich projekty v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina a programu Interreg III A Rakúsko – Slovensko.

 
Témou stretnutia boli monitorovacie správy, záverečné správy a žiadosti o platbu. V krátkej prednáške pracovníci Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí vykonávajú kontrolu monitorovacích a záverečných správ a žiadostí o platbu, zhrnuli ako majú byť správy a žiadosti o platbu správne vyplnené, aké najčastejšie chyby prijímatelia robia pri ich vypĺňaní a poskytli im rady a odporúčania. Priestor ostal aj pre diskusiu a otázky.