Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V poradí už druhý „Informačný seminár RECOM SKAT“ (SK)

 Téma: "Zúčtovanie a príprava Žiadosti o platbu cezhraničných projektov“ predkladaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovali v rámci projektu RECOM SKAT dňa 20. 6. 2013 v Bratislave v poradí už druhý „Informačný seminár“ zameraný na zúčtovanie a prípravu Finančných žiadostí o platbu cezhraničných projektov, ktoré sa predkladajú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.  Informačného seminára sa zúčastnilo približne 50 účastníkov z Bratislavského a Trnavského kraja.
V prvej časti seminára bol predstavený samotný projekt RECOM SKAT v rámci, ktorého sa podujatie uskutočnilo. Projektová manažérka informovala o novej aktivite v projekte, ktorá je zameraná na vypracovanie Analýzy potenciálu a sieti. Prvé výstupy analýzy boli predstavené na tematických workshopoch 30.4.2013 v Hainburgu a 14.5.2013 v Senci. Samotná analýza a jej všetky plánované výstupy (napr. príručka, mapa aktérov,..) by mali byť ukončené a predstavené verejnosti v druhej polovici roka 2013.
Po prezentácii projektu RECOM SKAT nasledovala prezentácia zo strany projektového manažéra Technickej asistencie a zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k dôležitým informáciám o procese predkladania žiadosti o platbu pre prijímateľov EFRR. Taktiež boli poskytnuté informácie k novému programovému obdobiu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2014-2020.
V druhej časti seminára zástupca z Oddelenia verejného obstarávania a nákupu BSK poskytol dôležité informácie k Novele Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má účinnosť od 1.7.2013. Následne prebehla prvá diskusia stretnutia zameraná k samotnej problematike verejného obstarávania v rámci realizácie aktivít cezhraničných projektov.
Po aktívnej diskusii k téme verejného obstarávania nasledovala praktická časť stretnutia v rámci, ktorej zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s účastníkmi vypracovali vzorový príklad správneho predkladania žiadosti o platbu na prvostupňovú kontrolu. 
Na záver podujatia mali prítomní možnosť zapojiť sa do aktívnej diskusie počas, ktorej kládli prednášajúcim svoje otázky, ktoré sú dôležité pre ich prácu na projektoch.
Úspešnosť informačného seminára bola potvrdená vysokou účasťou a pozitívnym výsledkom anonymného dotazníkového prieskumu.
 
Viac o tomto podujatí sa dozviete od projektovej manažérky RECOM SKAT Jany Jurkovičovej, email: jana.jurkovicova@region-bsk.sk .
 
Bližšie informácie o projekte RECOM SKAT, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013 sa môžete dozvedieť na oficiálnej internetovej stránke projektu: www.recom-skat.eu .
 
 

logo_SK-AT.jpg

ERDF.png