Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

„Verejne prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu: Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020“

„Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložili dňa 14.10.2015 správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“ spolu s návrhom dokumentu podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 
V zmysle zákona sa uskutoční verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu dňa 06.11.2015 v priestoroch Úradu BSK vo veľkej rokovacej sále o 17:00.
 
Strategický dokument ak aj správa o hodnotení je zverejnená na www.enviroportal.skako aj na úradnej tabuli BSK.“