Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výsledky zo zasadania Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko - prvé hodnotenie projektov (12.-13. júna 2008 v Pezinku)

V dňoch 12. a 13. júna 2008 sa uskutočnilo zasadanie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa po prvýkrát rozhodovalo o projektoch predložených v termíne do 7. apríla 2008. Na zasadanie MV bolo predložených spolu 9 projektov, z toho len dva slovenské (t.j. so slovenským vedúcim partnerom).

 

Monitorovací výbor rozhodol nasledovne:
Dva projekty boli schválené, jeden projekt s odporúčaním na prepracovanie (pozastavený), ostatné projekty boli schválené s podmienkou. Žiaden z predložených projektov nebol zamietnutý.
 
Najviac projektov (najvyššia alokácia prostriedkov) bolo schválených v oblasti aktivít 1.3. Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce. Na prioritu 2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj neboli zatiaľ alokované žiadne finančné prostriedky. Všetci žiadatelia obdržia v nasledujúcich dňoch oficiálnu a detailnú písomnú správu zo strany Spoločného technického sekretariátu týkajúcu sa výsledkov rozhodnutia MV. V prípade projektov schválených s podmienkou resp. projektov s odporučením na dopracovanie je potrebné projekt dopracovať/doplniť v zmysle podmienok definovaných zo strany Monitorovacieho výboru. Ďalší MV zasadá 5.-6. novembra 2008, je teda dosť času na spracovanie kvalitných projektov.

Viac informácií:
Monika Adameková
vedúca oddelenia teritoriálnej spolupráce
tel: 02/48264617
e-mail: madamekova@region-bsk.sk