Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Švajčiarska inšpirácia v odbornom vzdelávaní

 Priestory Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave dnes hostili stretnutie v rámci prebiehajúceho švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“. Súčasťou podujatia bola aj diskusia a prehliadka pracovísk a priestorov SOŠ chemickej.

 
„Práve táto škola je vďaka jej vybaveniu a tomuto programu tak atraktívna, že počet žiakov stúpa. Pre nás ako pre Bratislavskú župu ako zriaďovateľa je to referenčný bod, na ktorom ukazujeme iným zamestnávateľom alebo iným zamestnávateľským zväzom ako budovať odborné vzdelávanie, vyzdvihol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Neformálneho stretnutia na Strednej odbornej škole chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle sa zúčastnili aj predseda NR SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie J.E. Stephan Rossini, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR J.E. Alexander Witwer, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a riaditeľka SOŠ chemická Silvia Loffayová.
Hlavným koordinátorom projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Švajčiarsko-slovenský projekt funguje od roku 2012 a financovaný je z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky. Združuje 10 odborných škôl a jednou z nich je aj SOŠ chemická, ktorá je najväčšou chemickou školou na Slovensku.
Projekt poskytol celkovú finančnú podporu 3  656 108 €. Konkrétne v bratislavskej SOŠ chemická išli finančné prostriedky na zabezpečenie prístrojového a materiálneho vybavenia školských priestorov a laboratórií, v ktorých sa realizujú praktické cvičenia. K modernizácii laboratórií a na podporu odborného vzdelávania prispel aj Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy, sumou približne 200 000,- Eur.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou a prepojenie teórie s praxou priamo v konkrétnych podnikoch (Slovnaft Bratislava, Mikrochem v Pezinku, Duslo Šaľa). Špeciálnu pozornosť venuje švajčiarsko-slovenský projekt tým študijným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
Do projektu sú zapojené aj Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava - oblasť potravinárstva a Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava - oblasť ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb.