Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ťažba stromov v Bratislave pozastavená

 Lesy SR v súvislosti s manažmentom lesných pozemkov v okolí mesta Bratislava dočasne pozastavili plánovanú ťažbu v lokalitách Vydrica a Devínska Kobyla. V snahe riešiť problematiku konfliktu ťažby, rekreácie a ochrany povrchových tokov v tejto oblasti je potrebné stretnutie všetkých zainteresovaných strán a to BSK, Lesy SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu mesiaca február 2018.

 

Ochrana a starostlivosť o lesy v okolí Bratislavy bola hlavnou témou stretnutia bratislavskej vicežupanky Eleny Pätoprstej s Lesmi SR, ktoré zastupoval Martin Matys z Odštepného závodu Smolenice, Lesy SR. Spolu aj so župnými poslancami Jaromírom Šíblom a Martinom Vlačiky hľadali možnosti úpravy Lesného hospodárskeho plánu, tak aby rešpektoval polohu hlavného mesta a rekreácie jeho obyvateľov. Diskutovalo sa aj o tom kam by sa lesný management mal v Bratislave v budúcnosti uberať. Zároveň vyslovili spoločný záujem ďalej aktívne spolupracovať pri ochrane a rozumnom využívaní lesov v správe Lesy SR na území BSK, a to najmä v oblasti posilňovania ich funkcií, najmä rekreačného potenciálu, ochrany prírody a vodoochrannej funkcie.

Témou rozhovorov, ktoré sa uskutočnili koncom januára na Úrade BSK bola aj efektivita hospodárskej činnosť Lesy SR š. p. na území Hlavného mesta SR Bratislava (Lesný celok Lesy SR Bratislava). Práve hospodárska činnosť v území je v súčasnom období citlivo vnímaná obyvateľmi BSK ako aj zo strany médií.

Viacerí poslanci a poslankyne Zastupiteľstva BSK vyslovili požiadavku na prerokovanie a hľadanie riešení, vrátane možnosti obnovy, resp. rozšírenia Bratislavského lesného parku v jeho pôvodných hraniciach z roku 1973, od Bratislavy až po Stupavu, Borinku a Svätý Jur, vrátane lesov na území Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch Dunaja, kde je stúpajúci trend rekreácie a cykloturistiky verejnosti, obyvateľov BSK, ale i zahraničných návštevníkov.