Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Termíny predkladania projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013

Aktuálne termíny na predkladanie projektov (4. a 5. výzva na predkladanie projektov) sú stanovené nasledovne: 8. október 2009 a 10. február 2010.

 
Zasadania Monitorovacieho výboru, na ktorých prebehne výber projektov predložených do hore uvedených termínov sú plánované na 14. a 15. decembra 2009 v spolkovom kraji Burgenland a v dňoch 15.-16. apríla 2010 v BSK. Výzva na predkladanie projektov  nie je časovo ohraničená. Projektové zámery ako aj finálne projekty je možné predkladať v priebehu celej  implementácie programu. Pre žiadateľov sú dôležité termíny zasadania Monitorovacieho výboru (MV), na ktorom prebiaha výber projektov.
 
Termíny zasadania Monitorovacieho výboru v zásade určujú termíny uzávierky predkladania finálnych projektov na Spoločný technický sekretariát (cca 45 dní pred zasadaním MV). Nový formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke programu www.sk-at.eu  (v sekcii download).