Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj opravuje výtlky priebežne počas celého roka

Bratislava, 8. apríla 2010

 

Počas zimy opravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 3 190 m2 výtlkov na cestách, ktoré má vo svojej správe. Prioritu pri opravách výtlkov majú cesty II. triedy, v prvom rade hlavné ťahy, potom sú v poradí ostatné cesty vo vlastníctve BSK.
Náklady na zimnú službu 2009/2010 sú 1 899 797 €, najviac peňazí sa pritom minulo na posypový materiál. (Počas zimy 2008/2009 dosiahli náklady 1 352 274 €.) V sume je okrem opravy povrchov komunikácií zahrnuté aj čistenie vozovky, stružky pre odtok dažďovej vody, zber nečistôt z komunikácii, čistenie krajnice, priekopy, šachty, čistenie hornej stavby mosta, likvidácia krýh či oprava dopravného značenia. V rámci regiónu sa na údržbu ciest použilo počas zimy 1 930 ton soli a prejazdilo 55 272 litrov nafty. Bežnú údržbu zabezpečuje pre BSK spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB).

Niektoré asfaltové kryty majú viac ako 30 rokov, preto na nich dochádza k veľmi veľkému počtu výmrazkov. Bez súvislých opráv asfaltových kobercov sa ich počet každoročne zvyšuje. Výtlky a výmrazky opravujeme priebežne počas celého roka, teda tam, kde je to nevyhnutné a zároveň možné aj v zime. Vtedy sa používa obaľovaná zmes za studena, čo je finančne veľmi náročné. Ak je v zime vidieť neopravené výtlky dlhšie, tak je to iba vzhľadom k počasiu a uvedeným technológiám. Pre výrobu a pokládku obaľovacej zmesi za tepla, ktorá je účinnejšia, je potrebná denná teplota nad 10 stupňov Celzia a hlavne suché počasie. Výrobne teplých obaľovacích zmesí začínajú svoju prevádzku spravidla od marca.
Vzhľadom k vysokej dopravnej intenzite sa niekde opravené miesta poškodzujú a výtlky sa obnovujú už počas nasledujúcich dní. Problémy robí aj voda – topiaci sa sneh spolu s dažďom vytvárajú záplavy, ktoré spôsobujú poškodzovanie ciest podmáčaním, podmytím, a to hlavne v horských oblastiach, v smere na Záhorie a Pezinskú Babu.

Zimná údržba sa vykonáva v zimnom období (spravidla od 15. novembra do 15. marca) a jej začiatok a koniec vyhlasuje oficiálne Slovenská správa ciest v rámci nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby v zimnom období. Počas zimného obdobia a zimnej údržby sú cesty monitorované dispečerskými strediskami správcu, RCB, a.s., v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. O stave komunikácií a všetkých činnostiach na nich sú na odbor dopravy každodenne zasielané hlásenia jednotlivých dispečerov podľa regiónov. V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie sa okamžite zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a II. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK.