Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Frešo zaviedol tradíciu župných štvrtkov

Bratislava, 23. apríla 2010

 

Približovanie kompetencií samosprávneho kraja jeho obyvateľom, regionálnej samospráve ako aj riešenie ich problémov priamo v danom území považuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo za jednu z dôležitých úloh počas trvania svojho mandátu. Z toho dôvodu zaviedol tradíciu župných štvrtkov, v rámci ktorých bude navštevovať mestá, mestské časti a obce v Bratislavskom kraji. „Jeden deň v týždni sa budem snažiť byť čo najviac v regióne, čo nám umožní hlbšie poznanie problémov samotného kraja,“ povedal Frešo, ktorý opätovne navštívi každú jednu obec v kraji.

Počas štvrtka 22. apríla 2010 navštívil župan obce Doľany, Častá a Štefanová. V Doľanoch sa predseda v prítomnosti starostu obce Ladislava Schmidta oboznámil s havarijným stavom kultúrnej pamiatky kostolíka sv. Leonarda z 13. Storočia a projektovým zámerom obnovy mestskej veže zo 16. storočia. Starosta zároveň informoval Freša o pripravovaných oslavách 200 výročia úmrtia národovca Juraja Fándlyho, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Župan obci prisľúbil pomoc v rámci možností kraja, rovnako aj obci Štefanová pri obnove veže na kostole sv. Štefana kráľa. Starostka obce Ingrid Zemčíková informovala predsedu o problémoch s tranzitnou dopravou nákladných automobilov, ktorá zaťažuje mikroregión Červený kameň.
V obci Častá navštívil Frešo miestnu základnú školu. Župan ocenil spoluprácu obce a školy ako aj úspešnosť školy v projektoch a aktívny prístup pedagógov v zavádzaní inovatívnych vzdelávacích prístupoch. Školu, na ktorej študuje 256 žiakov, navštevujú aj deti z okolitých obcí. Starosta obce Stanislav Jablonovský požiadal BSK o pomoc pri oprave zatekajúcej strechy na škole.

Najbližší výjazd predsedu Freša bude smerovať na Záhorie.