Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Frešo zaviedol tradíciu župných štvrtkov

Bratislava, 23. apríla 2010

 

Približovanie kompetencií samosprávneho kraja jeho obyvateľom, regionálnej samospráve ako aj riešenie ich problémov priamo v danom území považuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo za jednu z dôležitých úloh počas trvania svojho mandátu. Z toho dôvodu zaviedol tradíciu župných štvrtkov, v rámci ktorých bude navštevovať mestá, mestské časti a obce v Bratislavskom kraji. „Jeden deň v týždni sa budem snažiť byť čo najviac v regióne, čo nám umožní hlbšie poznanie problémov samotného kraja,“ povedal Frešo, ktorý opätovne navštívi každú jednu obec v kraji.

Počas štvrtka 22. apríla 2010 navštívil župan obce Doľany, Častá a Štefanová. V Doľanoch sa predseda v prítomnosti starostu obce Ladislava Schmidta oboznámil s havarijným stavom kultúrnej pamiatky kostolíka sv. Leonarda z 13. Storočia a projektovým zámerom obnovy mestskej veže zo 16. storočia. Starosta zároveň informoval Freša o pripravovaných oslavách 200 výročia úmrtia národovca Juraja Fándlyho, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Župan obci prisľúbil pomoc v rámci možností kraja, rovnako aj obci Štefanová pri obnove veže na kostole sv. Štefana kráľa. Starostka obce Ingrid Zemčíková informovala predsedu o problémoch s tranzitnou dopravou nákladných automobilov, ktorá zaťažuje mikroregión Červený kameň.
V obci Častá navštívil Frešo miestnu základnú školu. Župan ocenil spoluprácu obce a školy ako aj úspešnosť školy v projektoch a aktívny prístup pedagógov v zavádzaní inovatívnych vzdelávacích prístupoch. Školu, na ktorej študuje 256 žiakov, navštevujú aj deti z okolitých obcí. Starosta obce Stanislav Jablonovský požiadal BSK o pomoc pri oprave zatekajúcej strechy na škole.

Najbližší výjazd predsedu Freša bude smerovať na Záhorie.