Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Predseda BSK nepodpísal uznesenie o mimosúdnom vyrovnaní so Slovak Lines

Bratislava, 11. mája 2010

 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo nepodpísal uznesenie o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Slovak Lines. Predseda BSK vzhľadom na ostatné rokovania s akcionárom Slovak Lines dospel k presvedčeniu, že z pohľadu Bratislavského kraja existuje možnosť výhodnejšej alternatívy riešenia predmetného sporu. „Je to jeden z tých nepríjemných prípadov, ktoré tu na nás počkali po predchádzajúcom vedení a je mojou povinnosťou maximálne chrániť záujmy obyvateľov Bratislavského kraja,“ vyhlásil Frešo.

Vzhľadom k tomu, že v rokoch 2006 a 2008 aj napriek výzvam na doplatenie bývalé vedenie BSK dopravcovi neuhradil vykazovanú stratu, uplatnil si dopravca svoje právo na okresnom súde Bratislava II. Súd vydal 13. augusta 2009 platobný rozkaz, ktorým zaviazal kraj na úhradu straty dopravcovi za uvedené dva roky, vrátane úrokov z omeškania, náhrad trov konania a trov právneho zastúpenia. Kraj podal odpor voči vydanému platobnému rozkazu. Pojednávanie zo dňa 2. marca 2010 bolo odročené z dôvodu snahy kraja a Slovak Lines, a.s. dosiahnuť mimosúdne vysporiadanie. Kraj neuhradil dopravcovi ani dlžné čiastky za rok 2009. Frešo v tejto súvislosti vyslovil nepochopenie nad podpísaním zmluvy minulého vedenia župy s dopravcom na ďalších osem rokov spolupráce napriek tomu, že výška cien bola podľa bývalého vedenia nevýhodná oproti cenám v ostatných regiónoch.

Dopravca Slovak Lines, a. s. vykonáva na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, udelených dopravných licencií a schválených cestovných poriadkov vnútroštátnu verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu. Kraj za vykonané služby vo verejnom záujme platí dopravcovi úhradu straty na základe pravidelne predkladaných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave.