Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Tobacco free day – svetový deň bez tabaku

 Dňa 30.5.2011 sa na školskom dvore pri ZŠ Gessayova 2 v Bratislave konali finálové zápasy v malom futbale o 1. až 3. miesto, ktorého sa zúčastnili štyri odborné školy z Bratislavy.

 

Finálovému zápasu predchádzal turnaj stredných škôl pod názvom: „Cigareta zabíja – šport uzdravuje“ , ktorý sa konal v apríli t.r. na pôde SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. Turnaj otvoril zástupca BSK pán Mgr. Tibor Varga a Ing. Tatiana Mókosová (riaditeľka usporiadateľskej školy). Pred turnajom sa v Úrade verejného zdravotníctva SR konala tlačová konferencia venovaná svetovému dňu bez fajčenia, ako aj celý rad sprievodných akcií. Tie vyvrcholili odovzdaním cien víťazom futbalového turnaja. Hlavným cieľom celého podujatia bolo získať mládež pre zdravý druh drogy a nahradiť drogu – fajčenie za zdravú drogu – šport! Ceny víťazom odovzdal starosta Petržalky pán Vladimír Bajan a MUDr. Paulovič Daniel, PhD. ved. lekár oddelenia pneumológie a fyziológie FN Nitra.
Výsledková listina:
 1. miesto SOŠ Obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova ul. 1 Bratislava
 2. miesto SOŠ Farského 9, Bratislava
 3. miesto OA Nevädzová 3, Bratislava.

Podujatie sa vydarilo a nadšenie súťažiacich zaväzuje organizátorov k usporiadaniu ďalších podobných akcií.