Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

„Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ / Die Fachkonferenz "Keramiktradition im Landkreis Bratislava und Möglichkeiten Ihrer schöpferischen Reflexion" fand in Modra statt

 Odborná konferencia „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ sa uskutočnila v Modre.

 

Pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 zorganizoval dňa 19.09.2017 v Modre Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s projektom „Heritage SK-AT“, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko odbornú konferenciu na tému „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“. Počas celého dňa boli pripravené zaujímavé prednášky od slovenských a rakúskych spíkrov, týkajúce sa napríklad habánskej keramiky, západoslovenskej keramickej tradície či majstrov majoliky a súčasných trendov. Výstupom čoho je uvedomenie si dôležitosti kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho zachovávanie a veľký význam v cezhraničnom území pre ďalšie generácie.

Anlässlich der Tage des europäischen Kulturerbes 2017 organisierte die Selbstverwaltungsregion Bratislava in Zusammenarbeit mit dem aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich co-finanzierten Projekt "Heritage SK-AT" am 19.09.2017 in Modra eine Fachkonferenz zum Thema "Keramiktradition im Landkreis Bratislava und Möglichkeiten Ihrer schöpferischen Reflexion". Während des ganzen Tages gab es interessante Vorträge von slowakischen und österreichischen Referenten, beispielsweise über Habaner Fayence-Keramik, westslowakische Keramiktradition oder Majolika-Meister und aktuelle Trends. Im Vordergrund stand die Bewusstmachung des kulturellen Erbes mit Schwerpunkt auf seine Erhaltung und seine große Bedeutung in der Grenzregion für künftige Generationen.

Súvisiace dokumenty