Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Týždeň slovenských knižníc

Každoročne o tomto čase je jeden týždeň zasvätený slovenským knižniciam a jej čitateľom. Sériu podujatí pripravila v dňoch od 23. do 28. marca t. r. Malokarpatská knižnica v Pezinku, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 
Týždeň slovenských knižníc je spoločným projektom slovenských knižníc zameraný na rôzne oblasti umeleckej činnosti. Pezinský jarný literárny festival si pravidelne pozýva známe osobnosti a v rámci besied, výstav, literárnych soiré ich predstavuje účastníkom a fanúšikom písaného slova. Protiklady ako život v meste verzus na dedine mali možnosť výtvarne nadaní zobraziť vo výtvarnej a literárnej súťaži s témou Ako by sme žili na dedine. Mesto Pezinok už dlhé roky spolupracuje s Mladou Boleslavou. V rámci tejto kooperácie sa koná stretnutie knihovníkov zo spomenutého partnerského českého mesta pod názvom Ako sa tvorí rozprávka. Ďalším podujatím je medzinárodný projekt knižníc zameraný na deti. Knižnica ho organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy a na počesť dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Paralelne prebieha výstava Dany Podrackej na počesť jej 55. výročia narodenia.
 
Malokarpatská knižnica v Pezinku funguje už 55 rokov. Počet knižných publikácií, teda stav knižničného fondu predstavuje 90 781 knižničných jednotiek. Za posledný rok navštívilo knižnicu takmer 31 tisíc záujemcov, ktorí sa okrem vypožičiavania kníh mohli zúčastniť 159 podujatí. O väčšine z nich Vás pravidelne informujeme na našich stránkach. Mohli ste sa tak zúčastniť výstavy pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku. Výstavný materiál bol zostavený z najstaršieho pezinského periodika – časopisu Pezinčan. Literatúre a jej osobnostiam sa venujú v rámci pravidelného podujatia Pezinský literárny festival. Minulý rok sa ho zúčastnil aj thaiwanský básnik, budhistický filozof a mysliteľ Yu Hsi so svojou básnickou zbierkou Cesta.
 
Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrí 68 verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec a z toho 5 mestských knižníc v Malackách, Senci, Modre, Stupave a Sv. Jure, 9 profesionalizovaných obecných knižníc s profesionálnym knihovníkom a 54 neprofesionalizovaných s dobrovoľným pracovníkom.
 
Viac informácií:
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5
902 01 Pezinok
www.kniznicapezinok.sk

Súvisiace dokumenty