Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Týždeň vedy a techniky aj v BSK

 Matematika, fyzika, chémia či biológia nepatria práve medzi obľúbené predmety a niekedy sa vyučovacie hodiny zdajú nekonečné. Opak si však myslia študenti, ktorí sa aktívne zapojili už do šiesteho ročníka projektu Týždeň vedy a techniky, ktorý od 2. do 6. novembra t.r. organizovalo Ministerstvo školstva SR v rámci európskeho Týždňa vedy a techniky.

 
V tomto roku Týždeň vedy a techniky odštartoval konferenciou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách? a výstavou žiackych prác v bratislavskej Inchebe. 3. novembra sa študenti dozvedeli výsledky výtvarnej a publicistickej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť už v apríli t.r.. 4. november patril slávnostnému galavečeru pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva. 5. novembra sa záujemcovia zúčastnili konferencií Otvorenie výstavy centier excelentnosti vo výskume a vývoji a národnej konferencie Priame ohlasy vedy a techniky v praxi. Viac informácií o programe v réžii Ministerstva školstva SR sa dozviete na: www1.minedu.sk/TyzdenVedy
 
Do projektu Týždeň vedy a techniky sa zapojili školy z celého Slovenska. Zorganizovali si vlastné aktivity tematicky spojené s vedou a technikou a tiež sa zapojili do niektorých podujatí organizovaných Ministerstvom školstva SR. Túto príležitosť si nenechali ujsť ani stredné školy, ktorých zriaďovateľom je BSK:
text-align: justifytext-align: justifyGymnázium A. Einsteina, na Einsteinovej v Bratislave
 • prezentácia videí a experimentov (Fyzikálne pokusy a merania, Vlastnoručne vyrobené matematické pomôcky, Mikroskopovanie rastlinných pletív, Projekt Zelena škola, Astrofyzika- ďalekohľady, Geografia -zemský povrch
 • účasť na celosvetovej súťaži na Celoštátnej súťažnej prehliadke žiackych vedeckých a technických projektov v bratislavskej Inchebe (viacero skupín
SOŠ, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
 • 5. ročník úspešnej Medzinárodnej súťaže žiakov v odboroch kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu - blok obchod
 Gymnázium Pankúchova 6 v Bratislave
 •  prednášky pre žiakov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 •  aktivity v spolupráciso Slovenským národným múzeom - Monitoring postoja pri pohybe - zastrešuje Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV - pre štud. odbor masér
 • so Slovenským národným múzeom - Energia meteorologických javov - výber žiakov
 • so Slovenskou akadémiou vied - Ústav experimentálnej farmakológie - pre študijný odbor farmaceutický laborant - program pripravený špeciálne
 • s lekárňou FNsP BA na Mickiewiczovej ul. - Liečba interferónmi - pre študijný odbor farmaceutický laborant
Stredná odborná škola Hlinícka 1, Bratislava
 • prezentácia pre žiakov základných škôl z oblasti IKT
 Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, Fajnorovo nábrežie 5
 • zorganizovala projekt Mladí technici a ich európske skúsenosti (prezentácia skúseností študentov školy - účastníkov zahraničných odborných stáží v Španielsku, Írsku a Fínsku organizovaných v rámci projektov „Učíme sa s radosťou“ a „Od súčiastky po servis“, ktoré boli podporené grantom programu Celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci)
 Gymnázium Malacky
prednášky odborníkov:
 • Ing. Jozef Pagáč: Podzemné zásobníky na Záhorí – beseda
 • Kriminalistický ústav Bratislava: Chémia v službách kriminalistiky - prednáška , praktické ukážky
 • Horan Juraj, Papiernik Ondrej: Naša cesta do CERNu – prezentácia zo študijného pobytu našich žiakov v Ústave jadrovej fyziky
 • Akademická debata: „Posmrtné darcovstvo orgánov by malo byť povinné“Medzinárodná účasť – Gymnázium Břeclav
 • Rok 2009 – rok astronómie   - Filmotéka - vesmírne objekty
 • SCIENCIA PRO FUTURO - Celoštátna súťažná prehliadka žiackych vedeckých a technických projektov vypracovaných v školskom roku 2008/2009 
 • Veterná elektráreň – funkčný model žiakov septimy
 • Vedecká konferencia – Multimediálne prezentácie žiackych vedeckých prác/biológia, experimentálne vedy, chémia, fyzika/ , Postery – odborný pavilón –  experimentálne vedy, nástenky a výstavy – vybrané vedecké a technické exponáty a žiacke práce
 
 Spojená škola, Račianska 78, 836 02 Bratislava

prednášky na témy:

 • Endokrinné disruptory (Látky, ktoré „rozbíjajú“ náš hormonálny systém)
 • Pesticídy – náš priateľ i nepriateľ 
 • Vieš čo zješ (Sú všetky potraviny bezpečné?)
 • Zamorená Bratislava (Netradičný pohľad na mesto, v ktorom žijeme)
 • Exkurzie: Dioxíny – tichí zabijaci (Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14, 833 03 Bratislava)
Stredná geodetická škola, Vazovova 14, Bratislava
 • Deň otvorených dverí na škole
 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
 • SCIENCIA PRO FUTURO - celoštátnej súťažnej prehliadky žiackych vedeckých a technických projektov  v bratislavskej Inchebe

Viac informácií o Týždni vedy a techniky na Slovensku a o sprievodných podujatiach organizovaných všetkými školami nájdete na: